Contactgegevens

foto praktijkVoor info & afspraken kan u mij telefonisch contacteren op het nummer 0497 / 02 72 34

Tarieven

Vanaf 1 januari 2018 ben ik gedeconventioneerd. Dit omdat onze erelonen al enkele jaren niet geïndexeerd zijn en omdat ik graag wil kunnen blijven investeren in een kwaliteitsvolle behandeling door continue bijscholing. De volgende tarieven zijn daardoor van kracht (01/01/2020):

Het conventietarief kan enkel toegepast worden in bepaalde situaties zoals bij patiënten met een verhoogde tegemoetkoming (VT).

Gelieve bij uw eerste behandeling een klever van uw mutualiteit, uw doktersvoorschrift en eventuele verslagen van medische beeldvorming (Rx, echo, scan, ...) mee te brengen.

Indien uw afspraak onvoorzien niet kan doorgaan, gelieve dan tijdig te verwittigen.

Huisbezoeken

In de praktijk hebben we alle nodige apparatuur en toestellen ter beschikking om u op de meest optimale manier te behandelen. Kan u zich om medische redenen echter niet verplaatsen, dan komen we graag bij u thuis.